Vochtproblemen

Opstijgend vocht

Capillair opstijgend vocht dat zich situeert onderaan de muur komt vooral voor bij metselwerkmuren waarin een horizontaal waterkerend membraan ontbreekt of fout is geplaatst. Ook het falen door ouderdomsslijtage komt geregeld voor evenals overbrugging van de waterkeringslaag door foutief aangebrachte afwerkpleister.

De aard van het vochtprobleem bepaalt het type vochtbestrijding. Om het probleem nauwkeurig aan te pakken, komt Midotech gratis een diagnose stellen. Daarna biedt Midotech u een oplossing op maat van het te behandelen vochtprobleem met garantie.

Ook voor het herstellen van gevolgschade kunt u bij Midotech terecht. Hierover leest u meer onder onze rubriek hygroscopische zouten.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht in gevelmuren is meestal te wijten aan de porositeit van het gevelmateriaal. Daarnaast kunnen scheuren, barsten en slecht of ontbrekend voegwerk aan de basis liggen van binnendringend regenwater. Ook lekkende balkon- en terrasbekleding zorgen vaak voor vochtschade. Midotech is gespecialiseerd in het herstellen van deze oorzaken zoals bijvoorbeeld het herstellen van gevelbarsten, voegwerk en hydrofobering of impregneren van gevels.

Hygroscopische zouten

Oorsprong van zoutuitbloeiingen op muren

Uitbloeiingen op muren treden op als er aan de volgende 3 voorwaarden voldaan is:

  • Er zijn oplosbare zouten aanwezig in de bouwmaterialen. Deze zouten kunnen zich van nature in de materialen bevinden of kunnen ontstaan door chemische reacties tussen de materialen en hun omgeving of tussen de materialen onderling.
  • De materialen moeten gedurende een voldoende lange tijd blootgesteld worden aan een toereikende hoeveelheid water om deze zouten te laten oplossen en mee te voeren naar het muuroppervlak.
  • De baksteen moet dusdanig poreus zijn dat de zouten met het water kunnen migreren.

Kort samengevat

Door verdamping van ingedrongen capillair vocht of doorslaand vocht vormen zich in vele gevallen zoutkristallen op de muren. Eén van de eigenschappen van deze zoutkristallen is dat ze hygroscopisch zijn en vocht onttrekken uit de omgevende lucht.

Bij zoutbelasting is het aangeraden elk specifiek geval apart te bekijken door een grondige zoutanalyse uit te voeren. MIDOTECH voert deze analyse GRATIS uit om zo een aangepaste oplossing aan te bieden.

Betoninjecties / Scheurinjecties

Beton scheurinjectie – betoninjectie

Betonscheuren kunnen ontstaan door diverse oorzaken gaande van fouten in de constructie, temperatuursverschillen, grondwaterfluctuaties tot grote spanningen. Op zich vormt dit geen acuut gevaar maar is het wel aan te raden om de scheur te laten herstellen.

Hieronder leest u de meest voorkomende oorzaken die tot scheurvorming leiden:

  • Scheurvorming door gewicht
  • Scheurvorming door krimp
  • Scheurvorming door bewegingen in de ondergrond
  • Scheurvorming door thermische invloeden

Door het scheuren of barsten van het betonnen bouwdeel worden de ontstane spanningen verminderd maar heb je in de meeste gevallen waterinfiltratie in uw betonnen kelder of ondergrondse parkeergarage.

Voor elk van deze gevallen kunnen we u een oplossing op maat aanbieden. Naast betoninjecties of beton scheurinjecties kunnen we ook grindnesten of keiennesten, vloer/wand aansluitingen en lekkende damwanden afdichten met de meest moderne en effectieve manieren

Waterdicht afdichten van buisdoorvoeren

Naast betonscheuren zijn leidingdoorvoeren of kabeldoorvoeren potentiële plaatsen voor lekkage in zowel een bestaande of nieuwgebouwde kelder. Water zoekt zich immers altijd een weg naar binnen maar vormt dankzij ons innovatief systeem geen probleem om een snelle en blijvend effectieve dichting te bekomen. Bij een nieuwbouwkelder kan dit bijvoorbeeld samen met de buitenafdichting besproken worden.

Kelderdichting

Een goede kelderdichting kan veel onheil voorkomen tegen vochtige omstandigheden. Specifiek gezien bestaan er 3 soorten waterbelasting die water in een kelder kan veroorzaken:

  • Grondwater oefent een permante druk uit op de kelderwand en dit niveau kan vaak schommelen door bijvoorbeeld plaatselijke bouwontwikkelingen.
  • Zakwater is water dat na een regenbui zich een weg zoekt langs de kelderwand die al naargelang de bodemgesteldheid op termijn de keldermuur belast.
  • Opstuwend water vormt na heftige regenbuien een acuut probleem omdat dit niet tijdig weg kan door bijvoorbeeld de bodemgesteldheid waardoor deze belasting op de keldermuren vergelijkbaar is met grondwater.

Hier wordt dan gewerkt met systemen voor kelderdichting aan de binnenzijde doordat kelders niet meer bereikbaar zijn aan de buitenzijde. Het enige alternatief is dus een binnenafdichting.

Balkon- en terrasdichtingen

De afwezigheid van een goed werkende waterdichting bij balkons is de oorzaak van heel wat esthetische en structurele problemen in gebouwen. Vochtinfiltratie in onderliggende of aanpalende kamers creëren een té vochtige en vooral ongezonde leefomgeving. Verwaarlozing van deze problematiek veroorzaakt een versnelde aftakeling van het gebouw. Laat het zover niet komen, Midotech biedt u de oplossing met garantie.

Maak een afspraak

Maak gebruik van de diensten van Midotech. Stel ons al uw vragen en wij zullen ze beantwoorden.